Gedragscode zwembranche

De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Ook Orka '97 volgt deze gedragscode. Van onze vaste vrijwilligers wordt daarnaast altijd om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Meer informatie vindt u in deze brochure over de gedragscode.

Geschreven op donderdag mei 17, 2018
Permalink -

« Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) -